Podmínky půjčení-půjčovní řád

Půjčovní řád

1)      Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např.oheň).

2)       Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.

3)      Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4)       Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu, přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody.

5)       Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.

6)       Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

7)       V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v tabulce této smlouvy pod heslem Nenavrácení či neopravitelné poškození.

8)       V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

9)       V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.

10)   Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

11)   Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo půjčovné požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínky smlouvy o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval Pokyny k používání nafukovacích lodí.

12)   Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

13)   Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.

14)   Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky.

15)   V případě poškození materiálu se ceny oprav sjednávají takto:

Trhliny v pevné lodi 700 Kč/10 cm
Poškození, ztráta víčka nebo ucha sudu 500 Kč
Poškození lodního pytle 250 Kč/10 cm
Ohnutí, poškození žerdi nebo listu pádla  700 Kč
Poškození vesty 800 Kč
Poškození sedačky 300 Kč/deska
Poškození nafukovacích lodí Dle skutečné ceny opravy


 

16)  K uhrazení škod na materiálu bude přednostně použita složená kauce.

17)   Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

 

Pokyny k používání nafukovacích lodí

 

1)      Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlak ve všech komorách buď upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.

2)      Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.

3)       V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát lod' na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajimateli.

4)      Obecně je zákázáno skákat do nafukovacích lodích, ať už jsou na vodě nebo na souši.

5)      Je zákázáno si sedat do nafukovacích lodích na souši - hrozí riziko propíchnutí.

 

Nenavrácení nebo neopravitelné poškození

Plastová loď (vydra, Dag) 10.000 Kč
Laminátová loď 6.000 Kč
Plastová loď Samba 4,5 19.000 Kč
Plastová loď Samba 5,2 22.000 Kč
4-místný raft Colorado 360 20.000 Kč
6-místný raft Colorado 450 24.000 Kč 
 6-místný raft Xtreme 380 24.000 Kč 
8-místný raft Xtreme 440 26.000 Kč
Palava 14.000 Kč
Kajak Riot - Spider 12.000 Kč
Špricdeka 1.500 kč
Kánoistické pádlo 700 Kč
Kajakářské pádlo 1.800 Kč
Vesta standart 700 Kč
Vesta pro divokou vodu 1700 Kč
Vesta záchrannářská 3600 Kč
Barel 600 Kč
Lodní pytel 600 Kč
Nepromokavá bunda 900 Kč
Pumpa 900 Kč
El. pumpa 700 Kč
Helma 700 Kč
Neopren 1500 Kč
Neoprenové boty, rukavice 700 Kč
Házecí záchranný pytlík 600 Kč
Spacák 800 Kč
Stan 1.200 Kč


 

 !!!!!Pozor!!!!

!!! Barel a lodní pytel nejsou 100% vodotěsné, proto do nich nedoporučujeme ukládat elektroniku.

 !!! Pro zvýšení účinnosti vodotěsnosti barelů doporučujeme mezi sud a víko vložit igelitový pytel.

!!! Plastové lodě půjčujeme od dubna do října, ostatní plavidla a vybavení půjčujeme celoročně

Kontakty

David Grünbaum

+ 420 777 223 762

mail@ahoooj.cz

bank. spojení: Fio banka

26 00 26 18 87 / 2010

Adresa:

Všehrdy 32, Všehrdy, 43001

(poslední objekt v obci vpravo)

GPS: 50.4175325N, 13.4594375E

Počasí pro Ohři

In-počasí

 

Počasí pro Berounku

In-počasí

Spřátelené weby

eChomutov.cz

Jedeta na řeku Bílinu?

Výborným nástupním místem je kemp Kyselka v Bílině.

K vodáků jsou velmi přístupní, DOPORUČUJEME.

http://www.sportbilina.cz/autocamp/

Jedete na Vltavu?
Máme pro Vás tip na slušnou vodáckou půjčovnu.
Rafting-Krumlov
Poláček & Šimek
www.rafting-krumlov.cz
info@rafting-krumlov.cz
+420 777 066 999
+420 777 285 215

Potřebujete něco půjčit nebo koupit v Praze?
Vodácké centrum HARFA - půjčovna lodí.
www.kajaky.cz
+420 775 110 060
+420 775 165 060
+420 220 416 218

půjčovna lodí Potápka - Půjčovna lodí a raftů na řece Vltava od Vyššího Brodu přes Český Krumlov až po Boršov.

Sháníte originální trika s vodáckou tématikou?

Vodacka-trika1-kval

Outdoorový a vodácký e-shop v Praze.

Blu_3

TOPlist